www.flexi-cms.com » Решения

Интегрирани решения:
Kаталог продукти и услугиСайта каталог на продукти и услуги е най-добрият начин да представите своята дейност на интернет аудиторията. Разполагате с модулите Продукти и Услуги, чрез които можете да систематизирате и покажете в добре структуриран вид стоките и услугите, които предлагате. Логичното продължение на това интегрирано решение е Електронния магазин, чрез който ще можете и да осъществявате директни продажби.


Проекти реализирани на база на това интегрирано решение:

» PAM Consult
» бЕРС
» Beauty Academy


Базова функционалност на системата FlexiCMS: 1999.00 лв.
Модули включени в това решение: 1700.00 лв.
Услуги включени в това решение: 700.00 лв.
Общo цена на "Kаталог продукти и услуги": 4,399.00 лв.

* Модули и услуги включени в базовата цена на системата FlexiCMS.
Обявените цени са без начислен ДДС.


» Бизнес визитка+
» Бизнес визитка
» Представителен сайт
» Корпоративен сайт
» Kаталог продукти и услуги
» Електронен магазин
» Електронно издание
» Онлайн общност
» Блог система
» Система FlexiCMS™ SiteGen


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™