www.flexi-cms.com » Услуги:
Анализ и консултации

Услуги:
Анализ и консултации

По желание на клиента, към стандартните може да се добави и произволен пакет от следните допълнителни услуги:

» Одит на бизнес процесите


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™