www.flexi-cms.com » Услуги:
Базов пакет услуги

Услуги:
Базов пакет услуги

MediaDesign предлага стандартния пакет услуги на всички свои клиенти при закупуване на решение базирано на системата FlexiCMS. Цената на тези услуги е включена в базовата цена на системата FlexiCMS.

На база долния списък можете да се ориентирате какви биха били стъпките на развитие на един проект реализиран чрез системата FlexiCMS.

Дизайн на сайта

Услугата включва изготвянето на два примерни дизайна за вашият уеб сайт. Услугата включва и проектиране на подходящо разположение на елементите, разработване на цветова схема и интегриране на фотоколажи (ако има такива). Дизайните не включват елементи от тип Adobe Flash и не са интерактивни.


Цена: безплатно

» Предварителен анализ и консултация
» Изготвяне на оферта и техническо задание
» Дизайн на сайта
» Проектиране на базата данни
» Интегриране на карта на сайта
» Тестване и отстраняване на грешки
» Инсталиране и конфигуриране на FlexiCMS решението
» Обучение на оператори
» Гаранционна поддръжка


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™