www.flexi-cms.com » Модули:
Системни настройки

Модули:
Системни настройки
Езици
Позволява добавяне и редактиране на езикови версии на сайта.

С помощта на модул Езици потребителите с административни права имат възможност лесно да добавят, активират и деактивират неограничен брой езикови версии на информацията, която въвеждате и обработвате в системата.

Интерфейсът на административния панел на системата FlexiCMS е локализиран на български и английски език, но са заложени предпоставките да бъде преведен на толкова езици, колкото е необходимо.


Модулът е част от следните интегрирани решения:

» Представителен сайт
» Корпоративен сайт
» Kаталог продукти и услуги
» Електронен магазин
» Електронно издание
» Онлайн общност
» Блог система
» Система FlexiCMS™ SiteGen

» Потребители
» Езици
» Мерни единици
» Валути
» Цветни схеми
» Архив


© 2006-2014 MediaDesign. Всички права запазени. Дизайн и разработка MediaDesign | Powered by FlexiCMS™